Added by on 2018-02-03

Video Rating: / 5 Related PostsVertical aeroponics Ero-1056Vertical Aeroponic System from MoFlo AeroponicsCulhane/Solar CITIES PVC-Tree Airlift Vertical Aeroponics and bathroom biodigester explained.“Art Garden Growing System’s, The Future Is NOW! Smart-Tech Vertical Aeroponics meets Artistry”Vertical FarmingVertical Farming VertiFarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

2 Comments

  • Ninh Nguyen 1 year ago

    chào a Diễm, mình rất thích khu vườn nhà a, và có tìm hiểu về mô hình khí canh này mới đây. Mình có thể liên heek với a bằng cách nào đc ? cảm ơn a

  • Ninh Nguyen 1 year ago

    chào a Diễm, mình rất thích khu vườn nhà a, và có tìm hiểu về mô hình khí canh này mới đây. Mình có thể liên heek với a bằng cách nào đc ? cảm ơn a