ఏ పంట ఎప్పుడు ఎలా వెయ్యాలి?
ఎలాంటి ఎరువులు విత్తనాలు వాడాలి?
నాటు నుంచి కోత వరకు అనువైన ఆధునిక పరికరాల తీరు తెన్నులు
సిరిధాన్యాల్ని ఎలా పండించుకోవాలో
సుగంధ ఔషధ మొక్కల వివరాలతో…

నూతన సాంకేతికతపై శాస్త్రవేత్తల సూచనలు, సలహాలు
అభ్యుదయ రైతుల స్వానుభవాలు
అన్నదాతకు ఏ వివరం కావాలన్న…
ఎలాంటి సందేహాలకైనా సమాధానాలు

ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో…

రైతు సమస్యల పరిష్కారమే ద్యేయంగా
అన్నదాతకు అభయంగా
ప్రతిరోజు విభిన్న కథనాలతో మీ ముందుకొస్తోంది

సుమన్ టీవీ రైతు

=========================================

Thanks For Watching This Video Like and Subscribe for More Interesting Videos

ఏ పంట ఎప్పుడు ఎలా వెయ్యాలి?
ఎలాంటి ఎరువులు విత్తనాలు వాడాలి?
నాటు నుంచి కోత వరకు అనువైన ఆధునిక పరికరాల తీరు తెన్నులు
సిరిధాన్యాల్ని ఎలా పండించుకోవాలో
సుగంధ ఔషధ మొక్కల వివరాలతో…

నూతన సాంకేతికతపై శాస్త్రవేత్తల సూచనలు, సలహాలు
అభ్యుదయ రైతుల స్వానుభవాలు
అన్నదాతకు ఏ వివరం కావాలన్న…
ఎలాంటి సందేహాలకైనా సమాధానాలు

ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో…

రైతు సమస్యల పరిష్కారమే ద్యేయంగా
అన్నదాతకు అభయంగా
ప్రతిరోజు విభిన్న కథనాలతో మీ ముందుకొస్తోంది

సుమన్ టీవీ రైతు

=========================================

Thanks For Watching This Video Like and Subscribe for More Interesting Videos
Video Rating: / 5

Vegetables Farming in Hydroponic Technology || Hydroponic Agriculture || SumanTV Rythu

About The Author
-

14 Comments