ടെറസില്‍ ഗ്രോ ബാഗുകള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകള്‍, ചെടിച്ചട്ടികള്‍ ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ – Terrace Vegetable Gardening Tips In Malayalam. Like Our Facebook Page – https://www.facebook.com/organicfarmingkerala Visit Our Website – http://www.organicadvices.com/ Malayalam Krishi Website – http://www.krishipadam.com/ In this episode of the Vegetable Gardening show, Mike chats with Jackie Marie Beyer, host of the Organic Gardener Podcast. […]

Read more