ఇది వాటర్ ఫిల్టర్ ఛానెల్ ఈ వీడియో చూస్తే మీరే ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీరే సర్వీస్ చేసుకోవచ్చు చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా 300 400 సర్వీస్ ఛార్జ్ అడుగుతారు అందుకని ఈ వీడియో చూడండి మీరే సర్వీస్ చేసుకోండి

Video Rating: / 5

Hydroponic లో పాలకూర ను ఇలా పెంచుకోండి

About The Author
-

20 Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>