అందరూ కూరగాయలు పండించుకోవాలి లేదంటే తిండి దొరకదు పూరీ జగన్నాథ్ || Vertical Farming || Puri Jagannadh

అందరూ కూరగాయలు పండించుకోవాలి లేదంటే తిండి దొరకదు పూరీ జగన్నాథ్ || Vertical Farming || Puri Jagannadh

#PuriJagannadh #VerticalFarming
Video Rating: / 5

అందరూ కూరగాయలు పండించుకోవాలి లేదంటే తిండి దొరకదు పూరీ జగన్నాథ్ || Vertical Farming || Puri Jagannadh

About The Author
-

3 Comments

  • Sarma Sarma

    దేశానికి ఇంకో 10 రెట్ల జనాభాకి సరిపడా పండించే భూమి, నీరు ఉంది. వనరులను సరిగ్గా ఉపయోగించి ప్రాజెక్ట్స్ కట్టాలి. ఇప్పుడు నిజానికి దేశంలో ఆహారం ఉత్పత్తి ఎక్కువయి, వినియోగులు తక్కువ వున్నారు అనేక పంటలకు.
    టమోటా, ఉల్లి, మిరప, మక్కలు ఎక్కువయి, కనీస ధర లేక, కొనేవారు లేక , పారపోయాల్సి వస్తోంది అనేక సందర్భాలలో.