பல் அடுக்கு ஆர்கானிக் விவசாயம் லாபம் தரும் புதிய தொழில்
இனி ஏக்கர் கணக்குல நிலம் தேவை இல்லை
நஞ்சில்லா ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ண இனி ஏக்கர் கணக்குல நிலம் தேவை இல்லை. குறைந்த நிலம் இருந்தால் கூட இந்த விவசாய முறை துவங்கி லாபம் பார்க்க முடியும்

மேலும் தவகல்களுக்கு அழைக்கவும் 9944018800
Video Rating: / 5

ஆர்கானிக் பல் அடுக்கு விவசாயம் இது ஹைட்ரொபோனிக்ஸ் இல்லை Organic Vertical Farming in Tamil

About The Author
-